Hívjon minket: +36 42 281 657
H-4300 NYÍRBÁTOR Hunyadi 10 View on Map

Általános Üzleti Feltételek | Termál Apartman Nyírbátor

1.0 Szolgáltató adatai:
BÁSTYA WELLNESS HOTEL NYÍRBÁTÍOR
Név: Szabolcsi Zoltán e.v.
Cím: H-4300 Nyírbátor, Hunyadi u. 10
Levelezési cím: H-4300 Nyírbátor, Hunyadi u. 10
Telefon: +36 (42) 739 003
E-mail: info[kukac]bastyawellnesshotel.eu
Web: bastyawellnesshotel.eu
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-    (folyamatban),

2.0 Általános szabályok
Az „Általános Üzleti Feltételek” (továbbiakban ÁSZF) szabályozzák a Szolgáltató által üzemeltetett szálláshely (Bástya Wellness Hotel) és szolgáltatásainak igénybevételét.
Egyedi feltételek nem képezik a részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások kötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

3.0 Szerződő fél
A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

4.0 A Szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
A Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.
Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

5.0 Az Hotelbe történő érkezés – távozás/ Check-in | Check-out
A hotel az érkezés napján 13:00 órától foglalhatók el (Check-In) , és az utazás napján 11:00 óráig (csoportok esetében 10:00 óráig) állnak a Vendégeink rendelkezésére (Check-Out). A szállás foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosítja a korai érkezés, illetve a késői elutazás lehetőségét.

6.0 Árak
Az szállás szolgáltatásaink aktuális árai az szolgáltató honlapján (bastyawellnesshotel.eu) találhatóak.
Az hotel szobaárai (Rack Rate) feltüntetése a mindenkor érvényes ÁRAK  – AKCIÓK menüpont alatt vannak feltüntetve vagy hotel recepcióján kerülnek kifüggesztésre.
Egyéb szolgáltatások árlistái a hotelszobában, vagy az hotel recepcióján kerülnek kifüggesztésre. A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt az hotel web oldalán vagy recepcióján.
A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja.
Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót (IFA), amit a helyszínen kell megfizetni.
A Szolgáltató a hatályos adótörvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

7.0 Ajánlatok, kedvezmények
A Szolgáltató ajánlatai – a napi szobaárak kivételével – csak korlátozott mennyiségű szobakapacitással állnak a Vendégek rendelkezésére.
Az aktuális ajánlatok, kedvezmények, promóciók a szálloda weboldalán kerülnek meghirdetésre.
A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni szobafoglalásra vonatkoznak, kivéve, ha a kommunikációban kifejezetten mást kommunikálunk.
A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.
A kedvezményes árak mindig a foglaltság függvényében érvényesek.

8.0 Gyermekkedvezmények
Gyermekek részére a szülőkkel közös szobában történő elhelyezés esetén az alábbi kedvezményes árakat biztosítjuk:
0 – 3 éves korig ingyenes
4 – 10 éves korig -50%
11 – 14 éves korig -30%
14 éves kor feletti gyermekek esetén a felnőtt árak érvényesek!
Pótágy, babaágy elhelyezésére csak bizonyos szobatípusokban van lehetőség.
Pótágy, babaágy igényt a szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egy időben egyeztetni szükséges.

9.0 Lemondási feltételek
Elő- és utószezonban a szállás-szolgáltatás kötbérmentes lemondására az érkezés előtti 2. napon, helyi idő szerint 16.00 óráig van lehetőség.

Ünnepek, kiemelt időszakok esetében és a főszezonban a foglalás ingyenesen lemondható az érkezést megelőző 60. nap éjfélig. 60 napon belüli lemondás esetén a teljes ár 50%-a kerül felszámításra kötbérként. Meg nem érkezés esetén a teljes foglalási összeg kötbérként felszámításra kerül.

Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, szerződésben foglalt módon nem biztosította, a szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 18:00 órát követően megszűnik.
Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg, a szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű, de legalább egy napi szállásdíjat kötbérként érvényesít. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap déli 12:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása (csomagajánlatok), csoportos foglalás vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

Csoportfoglalás esetén a lemondási és módosítási feltételek a következők:
A teljes szobamennyiség kötbérmentes lemondása az érkezést megelőző 30. napig lehetséges
Az érkezést megelőző 10 napon belül történő lemondás, és a kötbérmentesen lemondható részen felül lemondott szobák után fizetendő kötbér 100%.

10.0 Fizetés módja
A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel,  bankkártyával, illetve átutalással,  valamint Széchenyi Pihenőkártyával (SZÉP Kártya).
Átutalás esetén – amennyiben a szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértéknek 50%-át a Vendég köteles az érkezés előtt a szálloda bankszámlájára átutalni.
Egyéb fizetési módok – Széchenyi Pihenőkártya, stb. – aktuális lehetősége a szálloda honlapján található.

11.0 A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
– a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt
– a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít
– a Vendég fertőző betegségben szenved
– a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig.
Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

12.0 Elhelyezési garancia
Amennyiben a Szolgáltató szállodája a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.
A Szolgáltató köteles a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig egy másik, ugyanazon kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.
Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

13.0 A Vendég betegsége, halála
Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.
A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

14.0 A Szerződő fél jogai
A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

15.0 A Szerződő fél kötelezettségei
A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.
A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szálloda vendéglátó egységeibe.

16.0 A Szerződő fél kártérítési felelőssége
A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

17.0 A Szolgáltató jogai
Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

18.0 A Szolgáltató kötelezettsége
A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás sztenderdek szerinti teljesítése
a Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.

19.0 A Szolgáltató kártérítési felelőssége
A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.
A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.
A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elveszése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.
Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

20.0 Titoktartás
A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése soron köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek – és amennyiben ezt a Szerződő fél a Szolgáltató tudomására hozta – a Szerződő fél vonatkozó belső szabályainak megfelelően eljárni.

21.0 Vis major
Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

22.0 A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

23.0 Weboldal adatkezelési tájékoztatója
A honlap adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: Adatvédelmi tájékoztató

24.0 Szerzői jog
A Szolgáltató weboldala (bastyawellnesshotel.eu), az azon található minden kép, hang és szöveges tartalom és azok elrendezése, különösen nevek, logók illetve grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok szerzői jogi oltalom alatt állnak!
A weboldal tartalma egészének, vagy részeinek bármilyen formában felhasználása különösen reprodukálása, átruházása, terjesztése, átdolgozása, vagy tárolása, a személyes használaton túl kizárólag a Szolgáltató kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
A weboldal teljes tartalma a Szolgáltató tulajdona, illetve rendelkezése alatt áll. A weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Amennyiben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény másként nem rendelkezik, a weboldal egyetlen része sem másolható vagy publikálható a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
Személyes használat körében a weboldal tartalmának, vagy kivonatainak számítógépen tárolása, illetve kinyomtatása a felhasználó részére megengedett.
A weboldalra feltöltött vagy Szolgáltatóhoz küldött üzenetek tartalmáért és a benne foglalt információk valóságtartalmáért és pontosságáért egyedül a küldő felel. A weboldal a látogatóknak nyújtott szolgáltatás. A Szolgáltató fenntartja a jogot a weboldal tartalmának indoklás és értesítés nélküli bármely időpontban történő módosítására vagy kiegészítésére.
A Szolgáltató fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő weboldal-használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Szolgáltató minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.
Amennyiben a hatályos jogszabályok szerint a jogi nyilatkozat bármely feltétele érvénytelennek minősülne, az nem érinti a többi feltétel érvényességét.